ZRŠ 22.9.2015

04.09.2015 15:20

Dna 22.9.2015- sa uskutocni ZRŠ v triede 4.A. o 17:00 hod.

Stretnutie tr. dovernikov sa uskutocni 21.9.2015 o 16:30 v skol. jedalni.