Domáce úlohy

Dú.10. 6. 2016

SJL- PZ: str. 62 celá

M- písali sme výstupný test, tí, ktorí nepísali budú písať hned po ŠvP

Čít- Mimočít. - str. 44-45

 

Dú.9. 6. 2016

SJL- písali sme výstupný test, tí, ktorí nepísali budú písať po ŠvP.

PDA- str. 108-109- Listy rastlín   110-111- Kvety rastlín + vypracovať úlohy

Mat- PZ: str. 59-60 celú stranu

Čít- Mimočítankové - str. 42-43

 

 

 

Dú.8. 6. 2016

SJL- UČ: str. 128- Citoslovcia, písali sme poučku+  úloha str. 128/1  a PZ: str. 61 celá

M- opakovali sme na výstupný test

PS: nezabudnúť zajtra výstuný test zo SJL a v piatok z M

 

 

 

Dú.7. 6. 2016

SJL- UČ: str. 127- preberali sme Častice, písali sme si poučku a robili sme cvičenie 127/3   Dú. žadna

PDA- str. 106-107 učiť sa novú látku + vypracovať úlohy

Čít- str. 112-114 - ostáva čítať ten istý text 

 

 

Dú.27. 5. 2016

Nezabudnite, že v pondelok píšete test z VLA opakovať str. 68-79

 

 

Dú.20. 5. 2016

SJL- UČ: str. 109/8 z viet vypísať slovesá ( dať do základného tvaru + určiť GK.)

Opakovať všetko od slovies, v pondelok  bude písomka.

M-PZ: str. 46 dokončiť str.45 vynechať, 

 

Dú.16. 5. 2016

SJL- PZ:str. 55/6

 

 

 

Dú.29. 4.2016

SJL- PZ: str. 52 dokončiť celé

M-Príprava na testovanie: str. 6,7 vypracovať

Čít- UČ. str. 103-104 + str. 104/1 do malého zošita + z textu vypísať po 5 slov (ohybné slov.druhy- pod.mená, príd. mená, zámená, číslovky, slovesá)

 

 

 

 

Dú.28. 4.2016

SJL- UČ: str.105/3, 4

PDA- str. 86 - naučiť sa + úloha 2 napísať

Čít- UČ: str. 101 čítať

 

 

 

Dú.18. 4.2016

SJL- UČ: str. 98/16 dokončiť

M- Geom. Narysuj trojuholník MNO, m- 8cm, n- 8cm, o- 2cm, nezabudni na náčrt.

VL- Život v stredovekom meste + dokončiť obrázok

 

 

 

Dú.15. 4.2016

SJL- PZ: str. 47/3,4

M- nadiktovať 20 príkladov na násobenie a delenie (poprosím rodičov), (písať len výsledky).

Čít- UČ: str. 97-99 čítať to isté + vymyslieť komiks

 

 

 

Dú.14. 4.2016

SJL- PZ: str. 47/1,2

PDA: str. 81-82 naučiť sa

Čít-  UČ: str. 97-99 čítať + vymyslieť svoj vlastný komiks ( do 21.4)

 

 

Dú.5.4.2016

SJL- PZ: str. 44/ 2,3,4

PDA- str. 76-77 naučiť sa + str. 77 dopísať tabuľku

 

 

Dú.4.4.2016

SJL-  vyskloňovať  v sing. a plur.  "vysoký strom"

M- PZ: str. 26 dokončiť + . str. 42/4

 

 

 

Dú.1.4.2016

SJL- UČ: str. 90/1 dokončiť + vyskloňovať v sing. a plur.-  dobrá kniha

 

 

 

Dú.31.3.2016

M- PZ: str. 24-  dokončiť

PDA-  str. 75 naučiť sa

Čít- UČ: str. 93-95 ešte raz prečítať + mimočít. čítanie str.  30-31

 

 

 

 

Dú.23.3.2016

SJL- UČ: str. 84- urobiť rozhovor 6-7 otázok (s osobnosťou, môžu býť aj rodičia a známi)

        PZ: str. 43- dokončiť celú

M- PZ: str. 21- dokončiť celú

 

 

 

Dú.22.3.2016

SJL- písali sme písomku

PDA- str. 73-74 naučiť sa + po prázdninách bude písomka od str. 62-72

Čít- Prezentovali sme rozprávky Pavla Dobšinského

 

 

Dú.18.3.2016

SJL- PZ: str. 42/6,7 + v pondelok bude kontrolný diktát a v utorok písomka ( určovanie gram. kateg. podstat. mien a sklońovanie)

Čít: UČ: str. 93-95 čítať

 

 

 

Dú.14.3.2016

SJL- PZ: str. 41/3

M- PZ: str. 12 celá

VL- opakovnie celku- Ako pretvárame krajinu ( test- od str. 44-52)

 

 

Dú.11.3.2016

SJL- PZ: str. 41/1,2

M- Geom. v pondelok bude písomka

Čít- UČ: 89-91 čítať

 

 

Dú.10.3.2016

PDA- str. 68-69 + str. 69/3 dú.

Čít- UČ: str. 89-čítať

 

Dú.9.3.2016

SJL- UČ: str. 76/5 dokončiť

M- Geom. str. 9 -  dokončiť

 

 

Dú.8.3.2016

SJL- UČ: str. 76/2

PDA- str. 66-67 naučiť sa + str.67-dokončiť (skúšam od Koníka Lúčneho)

Čít- UČ. str. 87-čítať

VV- na budúci tyždeň ( 14.3.2016) priniesť: 2- balóny, farebné bavlnky, a mističku,

 

 

Dú.4.3.2016

SJL- PZ: str. 39 - dokončiť

M- Geom.str. 7/1,2

Čít- UČ: str. 86 prečítať

 

 

Dú.29.2.2016

SJL- UČ: str.67/6 dkončiť

VL- str. 46-47 Priemysel

 

 

Dú.25.2.2016

SJL- PZ: str. 35/1

PDA- str. 64 naučiť sa + D.ú. 64/2,3 ( v utorok bude písomka)

M- Geom. str. 2/3,4

Čít- UČ: str. 78-79 čítať

 

 

 

 

Dú.23.2.2016

SJL- PZ: str,  34/2.

PDA- str. 62-63, učiť sa  63/5,6 D.ú.

Čít- UČ: str. 76-77 čítať + mimočítankové : str. 20 + 21 dokončiť

 

Dú.22.2.2016

M- str. 8/1,2,3 dokončiť

 

 

Dú.11.2.2016

SJL- opakovať slovné druhy + po prázdninách kontrolný diktát ( na spodobovanie)

PDA- str. 60-61 učiť sa

Mat- PZ: 2. časť- str. 3-6 ( po prázdninách)

Čít- UČ: str.73-75 čítať

 

 

Dú.10.2.2016

VLA- opakovanie celku BA, KE, ako cestujeme?, doprava ( po prázdninach bude písomka)

 

 

Dú.5.2.2016

SJL- UČ: str. 61/4 dokončiť

                     61/7 napísať

MAT- Geom. str. 13 dokončiť celé

Čít. UČ: str. 69-71 čítať + skúšam film

 

 

 

Dú.29.1.2016

SJL- UČ: str. 58/1 Opis prírody- najmenej 6-7 viet ( dajte si na tom záležať)

Mat- PZ: str. vypracovať  do str. 53 ( je toho viac, ale z dôvodu štrajku, neboli žiaci celý týždeň v škole  a nemali D.ú.)

 

 

Dú.15.1.2016

SJL- UČ: str. 54/4 - 5 slov

                    55/B- 5 slov

M- PZ: str. 43/3,5 + zopakovať si premenu jednotiek  a opakovať na polročný test

Čít- UČ: str. 58-60 čítať

 

 

 

Dú.14.1.2016

SJL- PZ: str. 27 dokončiť celé + opakovať na polročný test

PDA-  str. 52 naučiť sa + úloha 1-  niniprojekt

M- PZ: str. 43/1,2

Čít. - UČ: str. 56-57 čítať  + Dú: napísať, akého kamaráta, by ste chceli na rozprávanie rozprávok. Vymyslieť meno + nakresliť. Tí, ktorí chcú, môžu vymyslieť aj krátku básničku o kamarátovi, ktorého si vybrali.

 

 

Dú.12.1.2016

SJL- UČ : str.51/10

Čít -UČ : str.53-55 - čítať 

PDA- str.  51- Pohyb živočíchov + opakovať  živočíchy 

 

 

 

Dú.18.12.2015

SJL- PZ: str. 25/1,2,3

M- geometria: písomka v pondelok obvod a obsach štvorca a obdĺžnika

Čít- UČ: str. 49- Režisér

 

 

Dú.17.12.2015

SJL- Písali sme kontrolný diktát

PDA- UČ:  živočíchy str. 49-plazy, vtáky, cicavce

Čít-  UČ: str. 47-48 čítať

 

 

Dú.11.12.2015

SJL- UČ: str. 44/8,9

M- UČ: str.26/1,6

            str. 28/4,6

PS: nezabudnúť si v pondelok geometriu (zošity+pravítko)

Čít- UČ: str. 42-44

 

 

Dú.10.12.2015

SJL- PZ: str. 24- celá

PDA- opakovanie: Elektrická energia ( str.38) + Statická energia ( str.43) Čo je blesk a ako vzniká-  len prečítať, str. 44

M- PZ: str. 41 celá

Čít.- UČ: str. 38-41 iba prečítať

 

 

Dú.7.12.2015

SJL- PZ: str. 23/1,2

 

Dú.30.11.2015

SJL- UČ: str. 40/4

         PZ: str. 21/1,2,3

M- PZ: str. 37 dokončiť celé

 

 

Dú.27.11.2015

SJL- UČ: str. 37/9

Čít- UČ: str. 31-32

 

 

Dú.26.11.2015

SJL- PZ: str. 19 dokončiť celé

M- PZ: str. 34/2,3

Čít- UČ: str. 28-30 čítať

 

 

 

Dú.23.11.2015

SJL- PZ:str.18 celá 

M-PZ : str. 31/5

 

 

 

Dú.20.11.2015

M-PZ: str. 30/2,3

 

Dú.16.11.2015

SJL- UČ: str. 31/ 11- dokončiť +14

        PZ: str. 15 celá

M- PZ: str. 26 dokončiť celú

 

 

 

Dú.12.11.2015

PDA- str. 32-33 naučiť sa

M-geometria: str. 8/3,4

Mimočít. čítanie: str. 12-13 čítať

 

 

 

Dú.5.11.2015

PDA- str. 28-29 naučiť sa + str. 29 vypracovať

M- Geo.- str. 7/2

Čít- UČ: str. 25-27 čítať

 

 

 

 

Dú.4.11.2015

Nemáme Dú.

 

Dú.3.11.2015

SJL- UČ: str.22/11,13 dokončiť

PDA- str. 26-27 naučiť sa

Čít- UČ: str. 22-24 čítať

 

 

 

Dú.2.11.2015

SJL-PZ :str.12 dokončiť  + štvrtok kontrolný diktát 

MAT- Geom.- str. 5/1

VLA- str. 34-35 naučiť  sa + poznámky zo zošita 

 

 

 

Dú. 28.10.2015

SJL- PZ: str. 11  dokončiť celú

 

 

Dú. 27.10.2015

PDA- opakovať na test od str. 16-25, test bude po prázdninách v utorok

 

 

 

Dú. 23.10.2015

M- PZ: str. 24 dokončiť

     UČ: str. 10/2,3,5

Čít- UČ: str. 19-20 čítať

 

 

Dú. 22.10.2015

SJL- PZ: str. 10 dokončiť celú

PDA- str. 23 naučiť sa

M- PZ: str. 23 dokončiť celú

 

 

Dú. 21.10.2015

SJL- UČ: str. 18/11 dokončiť

M-PZ: str. 22 dokončiť celé

VL- Mestá str.24-25 naučiť sa z učebnici aj zo zošita

 

 

Dú. 20.10.2015

PDA- str. 22 naučiť sa

Čít- UČ: str. 18 Čarovanie so slovami

 

Dú. 19.10.2015

VL- str. 22-23 Mestá a dediny naučiť sa

 

 

Dú. 13.10.2015

PDA- str. 19 naučiť sa

 

 

Dú. 8.10.2015

VL- opakovať, bude test

 

 

 

Dú. 2.10.2015

SJL- písali sme kontrolný diktát + v pondelok bude vstupný test

M- PZ: str.15 dokončiť celé

Čít- UČ: str.13-14 + dokončiť zariadenie svojho bytu, zo svojho mena

 

Dú. 1.10.2015

PDA- str:16 naučiť sa Vesmír

M- PZ: str. 13 celá

Mimoč. čitanie- 6-7

 

 

Dú. 30.9.2015

SJL- PZ: str. 8 dokončiť celé , v pitok píšeme kontrolný diktát

Mimoč. čítanie- str. 4-5

 

Dú. 29.9.2015

PDA- str. 14 - prečítať si, str. 15 doplniť + zopakovať celý celok, bude vo štvrtok test

SJL-UČ: str. 11/12 +bude kontrolný diktát

Mimočít. čítanie-str. 2-3

 

 

 

Dú. 28.9.2015

SJL-UČ: str. 9/5 a,b

 

 

Dú. 25.9.2015

SJL- PZ: str. 6 dokončiť celú

M- PZ: str. 11 celá

Čít- str. 11-12 čítať

 

 

Dú. 24.9.2015

M-(geometria): str. 3 dokončiť celé

PDA: str.10-13 naučiť sa

Čít- UČ: str. 8-10 čítať

 

 

 

 

Dú. 23.9.2015

M- (geometria)- str. 2 dokončiť celé

 

 

 

Dú. 21.9.2015

SJL- UČ: str. 6/7 dokončiť

M (geometria) str. 2/1,2

VLA- časová priamka,opak.3.roč.str. 14-15 dokončiť poznámky

 

 

Dú. 17.9.2015

SJL- UČ: str.6/4

M-PZ: str.10 dokončiť

PDA- str. 6-8 Magnetická sila

Čít. -UČ: str.6-7-Prečo je knižka hranatá

 

 

 

Dú. 16.9.2015

SJL- opakovali sme si delenie hlások, delenie slov na slabiky + Uč.str. 5/8  písali sme na hodine

M: PZ: str.:10/1

VL- Čo sme sa už naučili v. 3. roč.-Kvíz

 

Dú. 14.9.2015

M- PZ: str. 9- dokončiť

SJL- PZ: str. 4- dokončiť

VL- ústna D.ú.-otázky zo str. 12-13, + pripraviť sa na kvíz

 

 

Dú. 11.9.2015

SJL-UČ: str. 4/8 dokončiť

M- PZ: str.7-dokončiť

Čít- UČ. str. 3-5 čítať + vedieť porozprávať

 

 

Dú. 10.9.2015

SJL-PZ: str. 3- robili sme cvičenia

M-PZ: str. 6 dokončiť

PR- str.4-5 naučiť sa novú látku- Sila+ dokončiť cvičenia zo str.5

Čít- UČ: str. 3 -Ako vzniká kniha. Vedieť povedať vlastnými slovami

 

 

Dú. 9.9.2015

SJL- UČ: str. 3- ústne sme rozoberali cvičenia

M-PZ: str. 4-5 kto nestihol  dokončiť

VL- Orientujeme sa v okolí- farby na mape-práca v malom zošite, UČ: str. 10-11 učiť sa, (dofarbiť mapu v zošite)

 

 

 

Dú. 8.9.2015

SJL- PZ: str. 2/1,2,3 dokončiť

PDA- str. 2 -dokončiť

Č- zatial sme nešli na nové učivo

 

 

Dú. 7.9.2015

SJL- opakovali sme ústne: slov. druhy, abecedu, vyb. slová : str. 2

M- PZ: str. 2,3 dokončiť

VL- vyrábali mapu Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

Dú. 11.6.2015

SJL- nezabudnúť-  zajtra test

M- str. 63/6,7,8

 

Dú. 10.6.2015

SJL- opakovali sme na test+didaktické hry

M- str. 36/3,4,5

 

Dú. 9.6.2015

M- str. 63/1 do PZ, 2- malý zošit

 

 

Dú. 5.6.2015

SJL- písali sme 5-minútovku + vytvárali sme si  vlastnú vizitku

M- geometria str. 48 dokončiť celú, v pondelok si zobrat pracovný zošit z matematiky

Čít- UČ: str. 125 čítať + v pondelok si priniesť aj mimočítankové čítanie

 

 

 

Dú. 4.6.2015

SJL- opakujeme na koncoročný test

M-geometria-  str.46 dokončiť celé

PR- str. 81až 83 naučiť sa + na buduci týždeň bude písomka str. 77-83

Čít- str. 124 čítať

 

 

Dú. 3.6.2015

nemáme Dú.

Pre chorých: M- geometria: str. 45 celá

SJL-UČ. str. 114 - opakujeme na koncoročný test

 

Dú. 25.5.2015

SJL- UČ: str.111/7 dokončiť

 

 

Dú. 22.5.2015

M-str. 46 celá

Čít- UČ: str. 120-121

 

Dú. 21.5.2015

SJL- PZ: str. 63+ v pondelok budeme písať kontrolný diktát

M- str. 45 celá

PR- str. 76-78 naučiť sa + bude písomka od strany: 72-76

Čít- str. UČ: 118-119

 

Dú. 20.5.2015

Nemáme Dú.

Pre chorých: SJL:PZ: str. 62 celá

                    M: str. 43 celá

 

 

Dú. 19.5.2015

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 11.5.2015

M- str. 39 dokončiť celé

VL- str. 64-65

 

Dú. 6.5.2015

nemáme Dú.

 

Dú. 5.5.2015

SJL-PZ: str. 60/3

M- str.37/6/7

 

 

Dú. 4.5.2015

SJL- UČ: str. 101/4 b)

M- str. 37/1,2,3,4

VL- str. 62-63

Čít- UČ: str. 112-113

 

Dú. 30.4.2015

SJL- rozprávali sme sa o ilustrácii

M- str. 36 dokončiť celé ( v pondelok si priniesť kalkulačku)

PR- str. 70-71-  Dýchacia sústava ( bude písomka od str. 61-71)

Čít- UČ: str. 107-108-  čítať

 

 

Dú. 28.4.2015

nemáme žiadne Dú.
PS: pre chorých- SJL- UČ: str. 95,96/6, 7,8,9 sme prebrali ústne a cvičenie 11 si písali do zošita

                          M: PZ: str. 35 celá

 

 

Dú. 27.4.2015

M- str. 34-  dokončiť celú

VL- opakovali sme Slávne mestá - bude písomka

Čít- ostáva to isté

PS: bolo nás v triede málo, takže sme nešli na žiadne nové učivo

 

 

Dú. 20.4.2015

SJL- PZ: str. 58- dokončiť celú

M- str. 31- dokončiť celú

VL- str. 60-61 naučiť sa

Čít- ostáva to isté str. 63

 

 

Dú. 17.4.2015

SJL- bude kontrolný diktát

M- str.30/16

Čít- UČ: str. 103 čítať

 

Dú. 16.4.2015

M- str. 30/14

Čít- UČ: str. 102 čítať

PR- str. 66-67 naučiť sa

 

 

Dú. 15.4.2015

Nemáme Dú.

 

Dú. 13.4.2015

SJL- UČ: str. 90/11

M- str. 28/4,5

VL- str. 58-59 naučiť sa

 

Dú. 9.4.2015

SJL- UČ: str. 88/ viac hláv... a), b). c) dokončiť

PR- str. 64-65 naučiť sa + Dú: str. 65/6

 

Dú. 8.4.2015

 Nemáme Dú.

 

Dú. 30.3.2015

SJL- UČ: str. 84/4

M- str. 24 dokončiť celé

VL- str. 56-57

Čít- mimočít. str. 24 ostáva čítať ďalej

 

Dú. 27.3.2015

M- str. 23 dokončiť 

Čít- mimočít. str. 24

 

 

Dú. 26.3.2015

SJL- UČ: str. 86/2

M- str. 21 dokončiť

PR- str. 61-63 naučiť sa

Čít- UČ. str. 96-98

 

Dú. 25.3.2015

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 24.3.2015

SJL- PZ: str. 54/11

 

 

Dú. 23.3.2015

SJL- PZ: str. 54/10

M- str. 19/3,4,5,6-  do malého zošita 

VL- str. 52-53 nová látka, POZOR! bude písomka od str. 35-54

Čít- UČ: str. 93-95 čítať

 

Dú. 19.3.2015

SJL- PZ. str. 52/4,5

PR- str. 48-51 naučiť sa+ Dú. str. 49 dopísať ( moje poznámky), str. 51/2,   +urobiť doma karamelové lízatko

Čít- UČ: str. 88-89 čítať

 

 

Dú. 18.3.2015

M: str. 16-dokončiť

 

Dú. 12.3.2015

SJL- UČ. str. 78/7

M- žiadna Dú, opakovať premeny jednotiek

PR- str.45-47 naučiť sa+ Dú- str. 47/2, pokus 33 urobiť doma, zapísať 

Čít- UČ: str. ostáva to isté- 84-85

 

 

Dú. 11.3.2015

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 10.3.2015

M- Geometria- str. 31/23,24 do zošita

 

Dú. 9.3.2015

SJL- PZ: str. 51/1 nakresliť len obrázok +cvičenie 2

Geometria- str. 30/18,19

Čít- UČ:  str. 84-85 čítať

VL- str. 48-49 naučiť sa + naučiť sa slová Štánej hymny

 

Dú. 6.3.2015

SJL- PZ: str. 50/4

M- Dú- opísali  príklady z tabule (premena jednotiek)

Čít- mimočítankové str. 20 čítať

 

 

Dú. 5.3.2015

SJL-PZ: str. 50/1 PS: (nezabudnúť, zajtra kontrolný diktát)

PR- str. 42-43 nová látka+ 43/2 doplniť a 44 vypracovať celú stranu, PS: (dajte si na tom záležať)

Čít- UČ. str. 81-83 čítať

 

Dú. 4.3.2015

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 3.3.2015

Nemáme Dú.

 

Dú. 2.3.2015

VL- str. 46-47 naučiť sa

Čít-uč. str. 80 čítať

 

 

Dú. 20.2.2015

SJL- UČ: str. 72/4 dokončiť

         PZ: str. 49/3

M-  písali sme písomku,  (po prázdninách priniesť geometriu)

Mimočít. čítanie- 18-19- čítať+ dokončiť úlohy

 

 

Dú. 19.2.2015

M- str. 13, kto nemá-  dokončiť celú 

PR- str. 40-41 naučiť sa

Čít- mimočítankové čítanie- Poznáš ma? čítať

 

Dú. 18.2.2015

Nemáme žiadne Dú.

 

Dú. 17.2.2015

M- str. 11/4,5,6

 

Dú. 16.2.2015

M- str. 10/2,3,4,5 -ústne + 6 písomne do malého zošita

VL- str. 44-45 naučiť sa novú látku + nalepiť do malého zošita fotku -  Márie Terézie ( tam, kde sme si robili pojmovú mapu)

Čít- Uč- str. 78- čítať + úloha 4 - napíš, čo všetko si v krajine čudesna ešte zažil(a) + nakresliť obrázok - ilustrovať

 

 

Dú. 30.1.2015

SJL- PZ: str. 41 celá

M- 2. časť - str. 1 úvodná

 

 

Dú. 29.1.2015

SJL- PZ: str.40 celá

M- písali sme príklady do malého zošita, opakovali sme

PR: str.33-35 nová látka

Čít.str. 68 ostáva ďalej čítať text"Kapitán Kukuk"

 

Dú. 28.1.2015

SJL- PZ: str, 39/5,6

 

Dú. 27.1.2015

SJL- Uč: str. 63/13 b)

      PZ: str. 39/3,4

 

Dú. 26.1.2015

M- str. 63/2 c)-dokončiť

VL- str. 40-41 naučiť sa novú látku + priniesť jeden najstarší a jeden súčasný predmet 

Čít- str. 68-71 čítať

 

 

Dú. 23.1.2015

SJL-UČ: str. 62/8 a, b 

Čít. UČ: str. 65-67 + mimoč. čít. str. 14-15 budem skúšať

 

 

Dú. 16.1.2015

SJL- v pondelok bude  písomka-  skupina B

M-  v pondelok bude písomka-  skupina A

Čít- uč-str. 62 čítať

 

Dú. 15.1.2015

SJL- opakujeme na polročnú písomku

MAT- opakujeme na polročnú písomku

PR- str. 30-31 naučiť sa + str. 32 dokončiť + naučiť sa od strany 23-32 bude písomka

ČÍT- uč- str. 61 čítať

 

Dú. 14.1.2015

Nemáme Dú.

 

Dú. 13.1.2015

Nemáme Dú.

 

Dú. 12.1.2015

M- str.55/5 

VL- Uč. str. 36 naučiť sa +Dú vytvoriť vlastnú časovú priamku od narodenia po súčasnosť

Čít. uč: str. 59-60

 

Dú. 19.12.2014

SJL- PZ: str. 35 celá

Geometria- str. 22 dokončiť celú

 

Dú. 18.12.2014

SJL- PZ: str. 33 celá

M- geometria: str. 20/7

PR- str. 28-29- naučiť sa + vyrobiť kyvadlo, alebo presypacie hodiny (nepovinné)

Čít- mimočítankové: str. 12-13

 

Dú. 17.12.2014

SJL- UČ: str. 55/5

M- geometria: str. 18/4

 

 

Dú. 16.12.2014

SJL- PZ: str. 32 dokončiť celé

 

Dú. 15.12.2014

SJL- PZ: str. 32/1

Geometria- str. 13/4,5

VL- str. 32-33 naučiť sa + opakovať od str. 22-34 (po prázdninách bude písomka) + projekt ( kto chce) , to čo sme sa učili od str. 24-31 (spracovať)

Čít- str. 51-53 čítať

 

 

Dú. 12.12.2014

SJL-PZ: str. 31 dokončiť celé

Čít- UČ: str. 48-50

 

Dú. 11.12.2014

PR- str. 26-27 naučiť sa novú látku + - str. 27/3

 

Dú. 10.12.2014

SJL- PZ: str. 30 dokončiť celú

 

 

Dú. 9.12.2014

Nemáme Dú.

 

Dú. 8.12.2014

M-str. 52/44,45

Čít- UČ: str. 46-47 čítať 

VL- UČ: str. 30-31 naučiť sa novú látku z učebnice+ zošit

              Dú: str.30/5 (Vytvoriť pravidlá- Ako sa správať v jaskyni)

 

 

Dú. 5.12.2014

SJL- UČ: str. 48/8 b)

Mimočítankové čítanie- str. 10-11 čítať + dokončiť príbeh, a otázky

 

Dú. 4.12.2014

SJL- PZ: str. 29/1 a), b)

 

Dú. 3.12.2014

M- str. 49/32,33

 

Dú. 2.12.2014

SJL- opakovať si vybrané slová (B, M, P)

M- str. 48 dokončiť celé

 

 

Dú. 1.12.2014

SJL- PZ: str. 27 dokončiť celú

              str. 28/8

 

Dú. 28.11.2014

SJL- PZ: str. 23 dokončiť celú

M- str. 46/22

Čít- str. 44-45 čítať

 

Dú. 27.11.2014

SJL- PZ: str. 24 dokončiť celú

 

Dú. 26.11.2014

SJL- UČ: str. 43/21

         PZ: str. 23/6,7

M- str. 44/5 dokončiť

 

Dú. 25.11.2014

M- do veľkého zošita narysovať obrázok,  len z kružníc (snehuliaka)

 

 

Dú. 20.11.2014

M- dorobiť hada z kružníc

Čít- UČ: str. 3-42 čítať

 

Dú. 19.11.2014

SJL- PZ: str. 22/1 a), b)

 

Dú. 18.11.2014

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 14.11.2014

SJL- PZ: str. 21- dokončiť celú stranu

M- geometria: str. 11/4 + na výkres, alebo do zošita urobiť obrázok z kružníc

Čít-  UČ: str. 38,  + mimočítankové čítanie str. 8 Ako líška... čítať

 

 

Dú. 13.11.2014

SJL- UČ: str. 37/27 dokončiť

M- nezabudnúť zajtra kružidlo +veľký čistý zošit, budeme mať geometriu

PR- str. 22 dopísať + bude písomka zopakovať si všetko od str. (7-22)

Čít- UČ: str. 38 čítať

 

 

Dú. 12.11.2014

SJL- PZ: str. 21/9b dokončiť

M- str. 40 posledný príklad (hodiny) dokončiť

 

 

Dú. 9.11.2014

SJL- UČ: str. 36/18

M- str. 39/16

 

 

Dú. 8.11.2014

SJL- UČ: str. 35/13 dokončiť

VL- str. 26-27 naučiť sa + str 27 (do malého zošita si urobiť pojmovú mapu)

 

Dú. 7.11.2014

SJ- UČ: str. 34/7 dokončiť

         PZ: str. 18/1

Čít- str. 37 čítať

 

 

Dú. 6.11.2014

SJL- UČ: str. 34/5 dokončiť

M: str. 36/2 dokončiť

PR: str. 18-19 naučiť sa + str. 19/3 ( kto chce može urobiť doma pokus č. 8)

Čít- str. 35 prepísať báseň + ilustrácia ( do malého zošita) + str. 36 čítať

 

 

Dú. 5.11.2014

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 4.11.2014

 

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 29.10.2014

SJL- PZ: str. 17 dokončiť celú

 

Dú. 28.10.2014

SJL- UČ: str. 29/20

M- geometria: str. 6-7 celú ( nemusia to mať vypracované do zajtra, stačí až po prázdninách)

 

 

Dú. 27.10.2014

SJL- PZ: str. 16-dokončiť celú

M: str. 31/41

VL- str. 22-23 naučiť sa novú látku + Dú: vymyslieť 3 otázky o Slovensku a jeho umiestnení na mape

 

 

 

Dú. 24.10.2014

SJL- PZ: str. 15/5

M- str. 27-  celá

Čít- str. 29-32

 

Dú. 23.10.2014

SJL- PZ: str. 15/3,4

M- naučiť sa, čo majú napísané v malom zošite

PR- str. 16,17- naučiť sa + str. 17/1,2   (Po prázdninách bude písomka, všetko zopakovať)

 

Dú. 22.10.2014

SJL- PZ: str. 14/2 a),b)

V piatok píšeme kontrolný diktát

 

Dú. 21.10.2014

SJL- PZ: str. 14/1 a), b) + naučiť sa vybrané slová po B

M- str. 25/19 + naučiť sa násobilku 1,2 (násobky)

 

 

 

Dú. 20.10.2014

M- str. 24 dokončiť celú stranu

Čít: str. 27-28 celý text

VL- UČ: str. 18-19 naučiť sa aj zo zošita + opakovať od začiatku bude písomka

 

 

Dú. 17.10.2014

SJL- UČ: str. 24/5 dokončiť

 

Dú. 16.10.2014

SJL- UČ: str. 23/3 a), b)

M- str. 22/7 dokončiť

 

Dú. 15.10.2014

M- str. 21- celá

 

Dú. 14.10.2014

SJL- UČ: str. 22 - doplniť do slov y/ý, i/í (opakovanie s Opkom Hopkom)

 

Dú. 13.10.2014

VL- naučiť sa novú látku str. 16-17+ priniesť na budúcu hodinu zemiak, narezaný na kolieska viď. str. 18 (vrstevnice)

 

Dú. 10.10.2014

SJL- UČ: str. 22/3

Čít: str. 21 - Telefón, (čítať)

 

Dú. 9.10.2014

M- str. 20/3,4 dokončiť

PR- str. 11- Tvrdá a mäkká voda naučiť sa

Čít- str. 18-19 čítať

 

Dú. 8.10.2014

M- str. 19 dončiť celú

 

Dú. 7.10.2014

SJL- UČ: str. 19/15 dokončiť

M- str. 18/7,8,9,10

 

Dú. 6.10.2014

M- str. 17/20,21

 

Dú. 3.10.2014

SJL- PZ: str. 11 celá

 

Dú. 2.10.2014

SJL- PZ: str. 10 celú dokončiť

M- str. 15- dokončiť celú

PR- str. 10 naučiť sa novú látku + úloha 2

 

 

Dú. 1.10.2014

SJL- UČ: str. 16/3

M- príklady z tabule (10) sčítanie pod seba

 

 

Dú. 30.9.2014

Nemáte žiadne D.ú.

 

Dú. 26.9.2014

Nemáte žiadne D.ú.

SJL- opakovať abecedu

M- opakovat sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel

 

 

Dú. 25.9.2014

SJL- PZ: str. 9/10 uloha 2 

PR- ostáva učivo "Zdroje vody"

Čit- časopis Maxík str. 5 - čítať

 

 

Dú. 24.9.2014

M- str. 13 zošit

 

Dú. 23.9.2014

SJL- PZ: str. 8/8b

M- str. 12/6 + naboku ten zošit

 

Dú. 22.9.2014

SJL- PZ: str. 7/5b

M- str. 12/5 dokončiť

Čít-  mimočít. čít. ostáva to čo bolo str. 2-3 (toto budem skúšať) + časopis Maxík str. 5 - len prečítať 

VL- str. 10-11 Orientácia podľa svet. strán- naučiť sa+ v zošite

 

 

Dú. 19.9.2014

SJL- PZ: str. 6/3

M- str. 11  - dokončiť celú + malý zošit (dokončiť príklady so zátvorkami) - žiaci príklady opisovali z tabule, spolu 10 príkladov

Čít- mimočítankové čítanie - str. 2 čítať text

 

 

Dú. 18.9.2014

SJL- UČ: str. 10- naučiť sa do pondelka  celú abecedu

PR- str. 7- naučiť sa palubný denník (Zdroje vody)

 

Dú. 17.9.2014

SJL- PZ: str. 5/8,9 dokončiť

 

Dú. 16.9.2014

SJL- UČ: str. 7/3 - 5 viet

M- str. 8,9 dokončiť

 

 

Dú. 12.9.2014

SJL- UČ: str. 6/2

       PZ: str. 4/7

M- str. 7/2, + značka  zošit- vedľa príklady

Čít- str. 6-7 čítať + prepísať báseň, k tomu nakresliť obrázok

 

Dú. 11.9.2014

SJL- Uč: str. 5/2 dokončiť + rozdeliť slová na slabiky

M- PZ- str. 6/2 dokončiť +zošit prepísať príklady do malého zošita, vypočítať

PR- str. 5- naučiť sa palubný denník + v modrej tabuľke doplniť informácie, + str. 6/4

Čít- str. 5-  čítať text, celý

 

Dú. 10.9.2014

SJL- PZ: str. 3/3

 

Dú. 9.9.2014

SJL- str. 3/1

 

Dú. 8.9.2014

SJL- opakovať samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky

M- str. 3/3,4 dokončiť

VL- naučiť sa novú látku "KRAJINA" + Dú- nalepiť do zošita obrázok  krajiny, (napísať aká je to krajina)

 

Dú. 4.9.2014

SJL- PZ: str. 2/1, 2, 4 

M- PZ: str. 2/dokončiť celú

 

 

Dú. 20.6.2014

M- PZ:  str. 74 dokončiť

Čít- UČ: str. 115 čítať

 

Dú. 19.6.2014

Čít- UČ: str. 114

 

 

Dú. 18.6.2014

Čít- UČ: str. 113

 

Dú. 17.6.2014

Nemáme žiadne Dú.

 

Dú. 16.6.2014

SJL- PZ: str. 58 dokončiť

Čít- UČ: str. 112- čítať

 

Dú. 13.6.2014

M- PZ: str. 65 dokončiť

Čít- UČ: str. 110-111

 

Dú. 12.6.2014

Čít- UČ: str. 108-109 čítať

VL- UČ: str. 24- dopísať, dokresliť do malého zošita

 

Dú. 11.6.2014

M- PZ: G8 (geometria) dokončiť stranu

Čít- : str. 107- čítať

      PZ: str. 54- dokončiť stranu

 

Dú. 10.6.2014

Nemáme Dú.

 

Dú. 9.6.2014

Čít- UČ: str. 105/106 čítať

 

Dú. 5.6.2014

Čit- UČ: str. 104 čítať

M- PZ: str. 64 dokončiť celé

 

Dú. 4.6.2014

M- PZ: str. 63 dokončiť celé

Čít- UČ: str. 103 čítať

 

Dú. 3.6.2014

Nemáme Dú.

 

 

Dú. 30.5.2014

M- UČ: str. 43/28  dokončiť slovnú úlohu (Figliarko)

Čít- UČ: str. 100-101 čítať

 

Dú. 29.5.2014

Čít- UČ: str. 100 čítať

M: PZ: 60 dokončiť

VL: PZ: str. 34/3

 

Dú. 27.5.2014

Nemáme žiadne Dú.

Nezabudnúť-  zajtra kontrolný diktát

 

Dú. 26.5.2014 

M- PZ: str. 57 -celú

Čít- dokresliť obrázok + čítať nový text str. 97

 

Dú. 16.5.2014 

M- PZ:  str. 52- dokončiť celé

Čít- UČ: str. 94-  čítať celý text

 

 

Dú. 15.5.2014 

M- PZ: str. 51 dokončiť celé

Čít- UČ: str.94 čítať 

       PZ: str. 48/1,4

VL- PZ: str. 33/2

 

Dú. 14.5.2014

M- PZ: str. 50/3

 

Dú. 13.5.2014

nemáme Dú

 

Dú. 7.5.2014

SJL- PZ: str. 52/2

Čít- UČ: str. 91- čítať

 

 

Dú. 6.5.2014

Nemáme žiadne Dú

 

Dú. 5.5.2014

SJL- UČ: str. 96/13

M- PZ: str. G1 (geometria) vystrihnúť tie farebné dieliky

Čít- UČ: str. 90-  Rozprávka o repe, naučiť sa naspamäť do piatku ( zahráme si malé divadielko)

      PZ: str. 46/1,2

 

Dú. 30.4.2014

SJL- PZ: str. 50/2,3

M- UČ: str. 38/34

Čít- UČ: str. 88-čítať-  O troch grošoch

      PZ: str. 45/2

 

Dú. 29.4.2014

SJL- nemáme Dú.

PR- nemáme Dú. (No opakovať si učivo, môže byť písomka)

 

Dú. 28.4.2014

SJL- nemáme Dú. ( písali sme kontrolný diktát)

M-  nadiktovaných z učebnice 12 príkladov (do malého zošita, tie  vypočítať)

Čít-  UČ: str. 88 čítať Jožko Pletko...

 

Dú. 25.4.2014

SJL- nemáme Dú. ale v pondelok píšeme kontrolný diktát ( precvičiť si vo vlastnom záujme slabiky de, te, ne, le /di, ti ni li)

M-PZ: str. 45- dokončíť celé

Čít- UČ: str. 87-  čítať

 

Dú. 24.4.2014

M- nemáme Dú.

Čít- UČ: str. 86 čítať

VL- opakovať učivo

 

 

Dú. 23.4.2014

SJL- nemáme Dú.

Čít- nemáme Dú.

M- PZ: str. 42/5

 

Dú. 16.4.2014

SJL- nemáme Dú.

M- PZ: kto nedokončil stranu 40 dokončiť celú

Čít- UČ:  str. 84-85 čítať

 

Dú. 15.4.2014

SJL- nemáme Dú.

PR- PZ: str. 30/3

 

Dú. 14.4.2014

SJL- nemáme Dú. - iba sa naučiť to, čo sme si písali do malého zošita (VETY)- poučky

M- Pz: 38- dokončiť celé

Čít- UČ: str. 83- čítať

 

Dú. 11.4.2014

SJL- UČ: str. 89/13  

        PZ: str. 47/6,7

M- PZ: str. 36/3,4   lienkovú úlohu nerobiť

Čít- UČ: str. 82 čítať

 

 

Dú. 10.4.2014

Čít- UČ: str. 80-81 čítať

M- PZ: str. 35 dokončiť celé 

VL- PZ: str. 31/3

 

Dú. 9.4.2014

M- PZ: str. 33- dokončiť celé

SJL- PZ: str. 46/4, 47/5

Čít - : str. 80 čítať

 

Dú. 8.4.2014

Nemáme žiadne Dú.

 

 

Dú. 7.4.2014

SJL: UČ: str. 83/8

M: PZ: str. 32- dokončiť celé

Čít: UČ- str. 79 čítať

 

 

Dú. 4.4.2014

SJL- UČ: str. 83/3

Čít- UČ: str. 76- čítať celý text Janko Hraško

M- UČ: str. 34- vybrať si ľubovoľne 3 slovné úlohy (napísať do zošita: urobiť zápis, výpočet, odpoveď) okrem 21, 22 - tie sme písali v škole

 

Dú. 3.4.2014

Čít- UČ: str. 76-77 čítať po červené koliesko

M- PZ: str. 30 dokončiť celé

VL- PZ: str. 24/5 dokončiť

 

Dú. 2.4.2014

SJL- PZ: str. 45/2

M- PZ: str. 28 dokončiť celé + do  malého zošita som im nadiktovala 10 príkladov (vypočítať)

Čít- UČ: str. 75 čítať

 

Dú. 1.4.2014

Nemáme Dú.

 

Dú. 31.3.2014

SJL- UČ: str. 80/7

M- PZ: str. 26- dokončiť celé

Čít- UČ: str. 74- čítať "Kto sa koho naľakal"

 

Dú. 27.3.2014

Čít- UČ: str. 73 - čítať

M- UČ: str. 32/1-  prvých 6 príkladov

            str. 32/4- prvých 6 príkladov

VL- PZ: str. 19/3

 

Dú. 26.3.2014

M- PZ: str. 23/1

SJL- UČ: str. 78/5

Čít- UČ: str. 70- Medovníková chalúpka-celý text čítať

 

 

Dú. 25.3.2014

SJL- UČ: str. 78/3

 

Dú. 24.3.2014

Čít- UČ: str. 70/71 (prvých 5 srdiečok) čítať

M- PZ: str. 21- dokončiť celé

 

Dú. 21.3.2014

SJL- PZ: str. 43/5

M- UČ: str. 31/33 prvých 6 príkladov

Čít- UČ: str. 69 - čítať

 

 

Dú. 20.3.2014

M- PZ: str. 19 dokončíť celé

Čít- UČ: str. 68- čítať

VL- písali sme písomku + preberali nové učivo Jarné premeny

Dú. 19.3.2014

M- PZ: str. 18/3,4

Čít- UČ: str. 67 čítať

 

 

Dú. 18.3.2014

SJL- opakovať

PR- str. 27/5 (4-týždnové pozorovanie + zaznamenať si každý týždeň)

Dú. 17.3.2014

SJL- zajtra bude písomka z opakovania "SPOLUHLÁSOK"

M- PZ: str. 17- dokončiť stranu

Čít- UČ: str. 66- čítať celé

 

Dú. 14.3.2014

Čít- UČ: str. 64,65 čítať

      PZ: str. 33/5 dokončiť

M- PZ: str. 15 dokončiť do konca

SJL- rozdala som  pracovný list ( doplňovanie i/í, y/ý) priniesť na najbližšiu hodinu SJL

 

 

Dú. 13.3.2014

Čít- UČ: str. 64 čítať nový text - polovicu

VL- PZ: str. 30/1,3 + opakovať, bude test na najbližšej hodine

M- PZ: str. 14/4,5 + lienková úloha

 

Dú. 12.3.2014

M- PZ: 13/5 dokončiť

Čít- UČ: str. 63 čítať celý text

SJL- rozdala som žiakom pracovný list (na precvičovanie spoluhlások), žiaci vyplnia a prinesú do školy na najbližšiu hodinu SJL.

 

Dú. 11.3.2014

SJL- PZ: str. 41/4 dokončiť

PR- opakovať plody bude test

 

 

Dú. 10.3.2014

Čít- UČ: str. 63 čítať text (polovicu)

 

Dú. 28.2.2014

SJL- PZ: str. 40/12

Čít- UČ: str. 62- Ako si zima našetrila snehu (čítať)

VL- PZ: 29/3

 

 

Dú. 27.2.2014

Čít- UČ: str. 61- čítať text Nenápadný zdravotník. Do malého zošita nakresliť vtáčika brhlíka

 

Dú. 26.2.2014

SJL- PZ: str. 39 - dokončiť celú

Čít- UČ: str. 61- čítať text Snežná tabuľa

       PZ: str. 31/3

M- PZ: str. 10 dokončiť celú

 

 

Dú. 25.2.2014

PR- PZ: str. 26/2 urobiť vzorkovník semien jablko, hruška

 

Dú. 24.2.2014

SJL- UČ: str. 69/5 dokončiť

M- UČ: str. 28/2 prvé 4 stĺpce (nezabudnúť znázorniť príklady kolieskami a paličkami)

Čít- UČ: str. 60 čítať

 

Dú. 21.2.2014

Čít- UČ: str. 58-59 čítať

SJL- PZ: str.37- celá

       UČ: str. 68/2

M- PZ: str. 9-celá

     UČ: str. 27/21,22

 

 

Dú. 20.2.2014

M- PZ: str. 8 dokončiť celé

VL- PZ: str. 28 celá

      UČ: str. 36- úplne dole úloha: napíš vyznanie svojmu domovu, pohľadnicu si vlastnoručne vyrob.

            str. 37 - naučiť sa báseň DOMOV + vyhľadaj jednu pieseň, alebo báseň o domove a napíš ju do svojho zošita.

Čít- UČ: str. 59 čítať

 

Dú. 19.2.2014

M- UČ: str. 27/17,18 -iba tie príklady, čo si žiaci poznačili.

 

 

Dú. 18.2.2014

SJL- PZ: str. 36 dokončiť celé

 

Dú. 17.2.2014

M- PZ: str. 6/3, lienka

SJL- UČ: str. 67/4

 

Dú. 14.2.2014

Nemáme žiadne Dú.

 

Dú. 13.2.2014

M- PZ: str. 4/3 + lienka

Čít- UČ: str. 57 čítať celú stranu

 

Dú. 12.2.2014

M- PZ: str. 3/ lienka

UČ: str. 25/8

Čít- UČ: str. 56- čítať Medveď a líška

 

Dú. 11.2.2014

SJL- PZ: str. 34/4 b) dokončiť

PR- PZ: str. 22/2 dokončiť+ hviezdička (zmrzlina)

 

Dú. 10.2.2014

M- UČ: str. 25/7 dokončiť

Čít- PZ: str. 28/3,4

      UČ: str. 55 čítať  Bláznivá metelica

 

Dú. 7.2.20144

SJL- PZ: str. 33/1

M- UČ: str. 25/2- prvých 6 príkladov

            str. 25/3- prvé dva stĺpce

Čít- UČ: str. 55 čítať  Saxofón.....

 

Dú. 6.2.2014

Čít- UČ: str. 54- čítať Zázračná muzika

VL-  na papier A4, alebo do zošita, urobiť RODOSTROM vašej rodiny + priniesť fotografie vašej rodiny

 

Dú. 5.2.2014

M- UČ: str. 25/1 a) b)

 

 

Dú. 31.1.2014

M- PZ: str. 71- celú

SJL- PZ: str. 32- celú

 

 

Dú. 30.1.2014

M- PZ: str. G8/1,  G9/1 (geometria)

 

Dú. 29.1.2014

M- PZ: str. 70-  dokončiť celú stranu

Čít- UČ: ostáva naďalej čítať str. 54 (Fašiangy, Turíce)

 

Dú. 28.1.2014

SJL- UČ: str. 61/5 dokončiť

PR- PZ: str. 21 - dokončiť + nauči sa to, čo sme si lepili do zošita:  teda "VODA"

 

Dú. 27. 1.2014

SJL- PZ: str. 29/3,4

        UČ: str. 61/2 dokončiť

M- PZ: str. 68/2,3,4

Čít- UČ: str. 54- Fašiangy, Turíce -čítať

 

Dú. 24. 1.2014

SJL: UČ- str. 60/5

Čít: UČ- str. 53- čítať, budem skúšať aj otázky pod textom

 

Dú. 23.1.2014

Čít. UČ: str. 53 - čítať, ale tento text zajtra ešte skúšať nebudem.

 

Dú. 22.1.2014

M: PZ: str. G6/ 1 (geometria) narysovať rovnaký obrázok

Čít: UČ: str. 52 celú stranu čítať

 

Dú. 21.1. 2014

SJL: UČ- str. 59/ lienka č. 2

 

 

Dú. 20.1. 2014

SJL. PZ: str. 29/2

M. PZ: str. 67/1,2,3, + lienka

Čít. UČ: str. 52 -  čítať

 

Dú. 17.1. 2014

SJL. PZ: str. 28/2, 3 + naučiť sa vymenovať tvrdé a mäkké spoluhlásky

M: PZ- str. 64/2,3 dokončiť

Čít. UČ: str. 51 čítať celý text

 

 

Dú. 16.1. 2014

Čít. UČ: str. 50 - ostáva ďalej čítať  ten istý text 

VL. PZ- str. 41 opakovať, + to, čo sme si písali dnes do zošita-  sa naučiť

M. UČ: str. 21/7 c)

SJL. Dú: vystrihnúť- ( spolupráca s rodičmi),  chlapci (z kartónu-  A4) tvrdé spoluhlásky,

                                                                  dievčatá (z výkresu A4) mäkké spoluhlásky

(Každý žiak dostal presne zadanú spoluhlásku, ktorú má vystrihnúť) 

Domácu úlohu priniesť v pondelok do školy.

 

Dú. 15.1.2014

Čít. UČ: str. 50-  čítať text (vedieť odpovedať na otázky)

 

 

Dú. 14.1.2014

Nemáme žiadne Dú.,  ale vo vlastnom záujme si prejdite lienkové úlohy zo

SJL- UČ str. 56

 

Dú. 13.1.2014

SJL: PZ: str. 27/4

 

 

Dú. 10.1.2014

SJL- PZ: str. 26/2,3

M- PZ: str. 61/3 + lienka

Čít- UČ: str. 49- čítať dokonca

 

 

 

Dú. 9.1.2014

Čít- UČ: str. 49 čítať po ......roztavili zvony.

M- PZ: str.60/3 dopísať posledný príklad 12+14=

 

 

Dú. 8.1.2014

SJL- UČ: str. 53/2

M- PZ: str. 60/2

Čít- UČ: str. 48 čítať

 

Dú. 20.12.2013

M- PZ: str. 58-59 celú

Čít- UČ: str. 46-47 čítať

 

Dú. 19.12.2013

Čít- UČ:str. 45 dokonca

 

Dú. 18.12.2013

SJL- PZ: str. 25- dopísať dokonca

M- UČ: str. 20/1  prvé 4 príklady

             str. 20/2 a) ( príklady počítať s číselným radom)

Čít- UČ: str. 44 čítať + str. 45- čítať po vetu "A určite vďaka vydarenému maminmu obrázku povedala Pavlínke"

 

Dú. 17.12.2013

Nemáme žiadne Dú.

 

Dú. 16.12.2013

Čít. UČ: str. 44 čítať o Vianočnej mame, opísať do zošita, naučiť sa naspamäť do štvrtku + nakresliť obrázok

 

 

Dú. 13.12.2013

Čít- UČ: str. 43- čítať text "Ufák"

       PZ: str. 22/3

 

 

Dú.12.12.2013

Čít- UČ: str. 43-  čítať po vetu: "Čožeby zmohol taký drobček!"

M- nemáme Dú. Zajtra píšeme písomku na slovné úlohy.

 

Dú.11.12.2013

SJL- UČ: str. 50/4

Čít- UČ: str. 42 čítať do konca "Ufák"

 

Dú.10.12.2013

PR- PZ: str. 17/4- dokončiť do konca  celú stranu.

 

 

Dú.6.12.2013

Čít- UČ: str.41 čítať - Uzimená nočná košeľa

 

Dú. 5.12.2013

M- PZ: str. 54/4 dokončiť + lienka

VL-  písali sme test

Čít- UČ: str. 40- čítať riekanku "Hviezdy"

 

 

Dú. 4.12.2013

Dú- nemáme: boli sme na Divadelnom predstavení "Popoluška"

 

Dú. 3.12.2013

SJL: UČ- str. 48/4 dokončiť

PR: písali sme písomku + preberali novú látku Voda.  Dú: žiadna

 

 

Dú. 2.12.2013

M: PZ- str. 53 dokončiť celú

Čít.: UČ- str. 40- čítať Mesiačikové úbehy

 

 

Dú. 28.11.2013

Čít. PZ: str. 20/3,4

       UČ: str. 39 čítať + opakovať str. 38

VL. PZ: str. 16/4,5

      UČ: str. 23- nakresliť, alebo vystrihnúť 2 srdiečka. Na jedno srdiečko napísať, kedy mám narodeniny, na druhé, kedy mám meniny.

Opakovať:  to čo si lepili do zošita, bude písomka.

M. nemáme Dú.

 

Dú. 27.11.2013

M: PZ: str. 50/ lienka

SJL: UČ- str. 46/posledná lienka:   doplniť do viet vhodné slová, slová písať zeleným perom.

Čít: UČ- str. 39 - Ako Jožko Pletko.... čítať báseň

 

Dú. 26.11.2013

PR: PZ- str. 14-15 /2, 5

 

 

PS: Milí rodičia, prosím Vás dbajte na písanie domácich úloh.