zmena v rozvrhu 30.1.2014

29.01.2014 18:09

Milí žiaci,

Zajtra si namiesto čítania prineste SJL.

Ak budete poslušní, mám pre Vás prekvapko :)

PS: nezabudnite si priniesť oteplovačky, a kĺzaky :)