VV

05.02.2014 19:36

Žiaci, nezabudnite nabudúcu hodinu VV priniesť novinové papiere.