Polročné prázdniny

23.01.2014 19:06

Dňa 3.2.2014 v pondelok sú polročné prázdniny.

Dňa 4.2.2014 v utorok, je riaditeľské voľno,  z dôvodu metodického dňa učiteľov.

Nástup do školy je v stredu dňa 5.2.2014