KARNEVAL

21.01.2014 17:33

Milí žiaci,

Dňa 31.1. 2014. Vás srdečne pozývam na Karneval, ktorý sa uskutoční v telocvični našej ZŠ. Od 13.00 - 15.30 hod.

(vyučovanie bude prebiehať od rána v karnevalových maskách, a samozrejme aj rozdávanie polročného vysvedčenia, (v maskách :), na 4 vyuč. hodine.)

ŠKD bude fungovať normálne.

Teším sa na Vaše karnevalové masky.                                                     Vaša p. uč. Lenka