Hviezdoslavov Kubín

05.02.2014 19:39

Milí žiaci, zajtra a v piatok si nezabudnite priniesť knižky, alebo prefotené papiere (rozprávku, bájku, poéziu, prózu), aby ste mi ukázali z čoho sa budete učiť a pripravovať sa na Hviezdoslavov Kubín. Samozrejme,  určitý materiál poskytnem aj ja, pre žiakov, ktorí si nebudú vedieť vybrať sami.