Fotografovanie tried

29.05.2014 16:30

V pondelok - 2.6.2014

sa uskutoční fotografovanie triednych kolektívov.

Cena fotografie: 1,20e (pekne sa obliecť)