ZRŠ

05.04.2016 17:22

Dňa 12.4.2016 - sa uskutoční ZRŠ v triede 4.A. o 16:30 hod. ( Pozor! zmena v čase).

Stretnutie tr. dôverníkov sa uskutoční 11.4.2016 o 16:30 v škol. jedálni.