Vianočné posedenie

17.12.2013 16:47

Milé deti, kedže sa pomaly blížia Vianočné prázdniny, tak som sa rozhodla, že v piatok dňa 20.12.2013 si urobíme triedne posedenie a rozlúčime sa so starým rokom. Učebnice a zošity si normálne prineste + môžete priniesť niečo  chutné na jedenie:) (slané, sladké a pitie)

                                                                                                                        Vaša p. uč. Lenka