Šalianský Maťko

16.12.2013 16:57

V stredu dňa 18.12.2013  o 14.00 hod. sa uskutoční v Multimediálnej miestnosti prednes povestí.  Z našej triedy som vybrala jednu žiačku - Svetlanku Pribišovú a jedného žiaka Maxa Pružinského... Držíme im všetci prsty:)