Polročné písomky

16.01.2014 18:33

Na budúci týždeň nás čaká písanie polročných písomiek z každého predmetu teda : SJL, M, PR, VL. Vo vlastnom záujme si prejdite učivo za celý polrok, teda to, čo sme doteraz preberali.

Samozrejme v škole si budeme tiež opakovať.