Informácia - Plavecký výcvik

29.09.2015 15:20

V piatok nebude Plavecký výcvik, z dôvodu neprítomnosti p. učiteľa. Učíme sa podľa rozvrhu.