Čo priniesť zajtra

03.09.2014 16:15

Zajtra si priniesť SJL a MAT. Ak ešte niekto nepriniesol TV a VV doniesť + hyg. vreckovky a uterák.